dimecres, 9 de maig de 2018

El fracàs escolar, un problema de tots


L’abandomanemt escolar a Espanya és dels més alts d'Europa (només superat per Malta)

De fet, el 20% dels joves abandona els estudis sense acabar l'educació secundària obligatòria (ESO), xifra que gairebé duplica la mitjana europea (que se situa al voltant del 11%)

Què els passa quan deixen els llibres?

Segons l’Institut Nacional d’Estadistica al 2017 a Espanya havia 606.200 joves entre 16 i 19 anys que ni estudiaven ni treballaven, son els que popurlarment anomenen «ni-nis»

I els «ni-nis» no ho tenen gens fàcil.

Primer, perquè el 70% mai obtindran el títol de la ESO i això farà que no puguin optar a cap ensenyament reglat

I segon perquè la taxa d’atur juvenil a Espanya és del 55% (la més alta d’Europa)

Estos joves patiran una precarietat laboral durant tota la seua vida ja que cada cop hi ha menys llocs de treball per a la mà d'obra poc qualificada.

És cert que les diverses reformes educatives que ha viscut l’estat espanyol han millorat el nivell acadèmic dels estudiants (segons les proves PISA) però no han solucionat el problema de l’abandonament escolar

Per què deixen els estudis?

Simplificant-ho podem dir que els alumnes que trauen pitjor notes son els que acaben deixant els estudis. És a dir, el fracàs acadèmic és la principal causa d’abandonament escolar

Així doncs, si volem disminuir el número d'alumnes que abandonen els estudis hem de saber de què depèn el seu rendiment acadèmic.


Quins son els principals factors que influeixen en el rendiment acadèmic?

N'hi ha molts però els podem agrupar en tres grups:


L’alumne i les seves capacitats

Tots hem tingut companys que sense obrir un llibre aprovaven els examens mentre que altres no ho aconseguien per més que s'esforcessin.

Cadascú naix amb unes capacitats i depenent de l’esforç i l’entorn obtindrem uns resultats o uns altres. Vull resaltar que sense treball mai arribarem a l’excel·lència. Mozart va ser un virtuós, però sense la «insistència» del seu pare mai hagués arribat a ser el geni que va ser.

A més de les capacitats individuals, hi ha tota una sèrie de transtorns que dificulten l’aprenentatge, parlem de la discalcúlia, la dislèxia, el transtorn per dèficit d'atenció.... entre molts altres. De fet, gairebé el 50% dels adolescents que abandonen la ESO presenten algun d'estos transtorns.

Per això seria important instaurar programes de cribatge que detectessin el més aviat possible els transtorns de l'aprenentatge abans que els seus efectes siguin irreversibles.


Família i nivell socioeconomic

La tassa de fracàs escolar entre els adolescents immigrants arriba fins al 40% Això és perquè hi ha determinants socials com el nivell socioeconòmic i cultural, el barri de residència, el número de biblioteques al municipi, etc... que condicionen el rendiment acadèmic.

Ja vaig parlar en un post anterior dels resultats positius que tenia fomentar la lectura entre els nens més petits i que programes com “Nascuts per llegir” aconseguien resultats espectaculars en les comunitats on s’implantava.

Hem de ser conscients que els determinants socials existeixen i que si no fem res per evitar-los, les classes socials més desfavorides continuaran amb unes tases de fracàs escolars elevadíssimes.

A part dels determinants socials, és molt important conèixer l'efecte del model educatiu de la família sobre el rendiment acadèmic. Els models massa permissius o massa coarcitius s'associen a rendiments més baixos 

Un altre factor a tindre en compte és l'existència de conflictes de parella en el nucli familiar. Els processos de divorci comporten una davallada del rendiment acadèmic dels fills i a Espanya, la tasa de divorcis, és de les més elevades d’Europa

En resum, pertànyer a una classe social desfavorida, crèixer en una família que ha optat per un model educatiu massa permissiu o coarcitiu o viure un procés de ruptura familiar son factors de risc d’abandonament escolar. Recordem-ho


Els professors, l'escola i model educatiu

Està clar que la qualitat del professorat i sobre tot la del model educatiu tenen un impacte importantíssim amb el rendiment acadèmic.

Per a millorar la qualitat de l’ensenyament podem augmentar la inversió en educació, millorar la formació del professorat, equipar les aules amb noves tecnologies.... Però.... com aborda el sistema educatiu el fracàs escolar?

A Espanya, la principal manera d’abordar-lo és repetint curs. De fet, l'informe PISA assenyala que un dels problemes més greus que s'observa en el nostre sistema educatiu és «l’extraordinari» percentatge d'alumnes repetidors: gairebé un de cada tres estudiants (31%) ha repetit algun curs abans d'acabar la ESO. Aquesta xifra és 19 punts percentuals més alta que l'índex dels països de l'OCDE i 16 més que en el conjunt de la Unió Europea.

Encara que hi ha alguns docents que recolcen esta mesura, la veritat és que no és una pràctica habitual a Europa. Ans al contrari, s’utilitza de manera molt excepcional als països nòrdics, el Regne Unit i Irlanda i de manera molt limitada a la resta de països, que aposten per una atenció personalitzada de suport als alumnes amb un rendiment acadèmic més baix. En aquest sentit, la majoria d’estudis conclouen que la repetició, a llarg termini, és un factor altament determinant de l’abandonament escolar i del baix rendiment educatiu, ja que augmenta la desafecció i el rebuig a l’escola.

9 de cada 10 estudiants que abandonen l'ensenyament obligatori són repetidors.


En definitiva, Espanya és el segon pais d’Europa pel que fa al número d’adolescents que abandonen els estudis obligatoris, això juntament amb una taxa d’atur juvenil del 55% fa que molts d’aquests jovens tinguin un futur molt complicat. Entendre les causes del baix rendiment acadèmic ens ha de permetre buscar solucions efectives, solucions en les que tots hem d'estar implicats

Data de publicació: 9 de maig 2018

Pediatre apassionat de les noves tecnologies i buscador infatigable de nous reptes.

0 comentarios: