divendres, 22 de novembre de 2019

Dia mundial de l'infant prematurCada 17 de novembre se celebra el Dia Mundial de l’Infant Prematur, que ens recorda que cada any es donen almenys 15 milions de parts prematurs. Aquesta iniciativa està destinada a informar la societat sobre la importància de la cura dels infants nascuts abans de les 37 setmanes de gestació. 
A què es deu que un infant naixi abans d’hora?

La prematuritat és un problema en alça on hi intervenen factors biològics, ambientals i socials. Entre les causes més freqüentment implicades hi figuren una major edat materna, la presència d’embarassos múltiples, infeccions o malalties cròniques, com la diabetis i la hipertensió, tot i que sovint no se n’identifica la causa.

Com és de freqüent?

A Catalunya un cada 10 nadons neix abans de complir les 37 setmanes de gestació. Això son, segons dades del 2018, més de 6.000 nadons. 

La majoria son prematurs tardans que naixen entre la setmana 34 i 37. 

Els grans prematurs, aquells que naixen amb menys de 32 setmanes i pesen habitualment menys de 1500 grams representen el 8% del total de prematurs i els prematurs extrems (menys de 1.000 grams) el 0.85%. 

Hi ha consens per establir el límit de la viabilitat entre la setmana 23 i 24 de gestació, aquests casos plantegen un dilema ètic i assitencial que ha de ser consensuat amb progenitors i professionals..

A menor edat gestacional i menor pes major probabilitat de presentar problemes

Conseqüències per a la salut

La majoria de prematurs tardans presenten al nàixer problemes derivats de la seva immaduresa i això comporta dificultats en l’alimentació i en alguns casos problemes respiratoris deguts a una mala adaptació pulmonar, és per això que han de quedar-se ingressats a les unitats neonatals durant dies o setmanes. Els grans prematurs i els prematurs extrems poden presentar problemes més greus que poden posar en risc la seva vida o deixar seqüeles importants.

Els prematurs extrems o nadons amb problemes greus es deriven a hospitals que compten amb una Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN)


Com atenem als nadons prematurs

Els avenços en teràpia intensiva perinatal i neonatal han aconseguit que disminueixi considerablement la taxa de mortalitat dels nounats prematurs. El repte a què s’enfronten els professionals no és només assegurar la supervivència dels nadons, sinó també optimitzar el seu  desenvolupament cognitiu. Aquests infants presenten un risc dues vegades superior de presentar dèficits motrius, de comunicació i d’interacció personal i social. Els trastorns de l’aprenentatge i les dificultats en la  regulació cognitiva i emocional son més prevalents entre els nens i nenes que han sigut prematurs

Les cures dels professionals sanitaris i la vinculació precoç amb els progenitors son factors que protegeixen de l’aparició d’aquests trastorns. És per això que en els darrers anys moltes Unitats Neonatals han implantat el programa NIDCAP (Programa de Cures Individualitzades i Avaluació del Desenvolupament del Nounat). Aquest programa comprèn una sèrie d’intervencions dirigides a optimitzar l’entorn (llums, sorolls...), el pla de cures (postura, dolor, manipulacions...) i implicar al màxim als pares en el seu paper com a cuidadors.

El programa NIDCAP ha suposat replantejar l’assistència que s’ofereix a la prematuritat i molts centres han realitzar millores arquitectòniques dirigides a facilitar que les famílies puguin estar el  màxim d’hores possibles amb els seus nadons. Quan l’infant ha de quedar ingressat a la Unitat de Neonatologia els hospitals disposen de sales de pares, que solen tenir una zona de cuina, on poden escalfar i guardar el menjar, i una zona d’estar, on poden descansar i compartir temps amb els altres membres de la família. En alguns casos la mare també pot ingressar dintre a la Unitat junt amb el seu nadó.


A l’alta de la la Unitat Neonatal aquests nadons se segueixen en una consulta externa específica de prematurs que unifica i gestiona els requeriments assistencials. El seguiment per part dels Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) presents a cada comarca permeten diagnosticar i tractar de manera precoç els trastorns del desenvolupament que puguin aparèixer.


En resum,  el Dia Mundial de l’Infant Prematur posa de relleu una realitat que afecta a 1 de cada 10 nadons i és un reconeixement explícit a la tasca que es du des de les Unitats Neonatals per avançar en el tractament i maneig d’aquests nadons

Data de publicació: 22 de novembre 2019

Pediatre apassionat de les noves tecnologies i buscador infatigable de nous reptes.

0 comentarios: